Vrijwilligers

Bestuur en Vrijwilligers

Museum Het Reghthuys wordt geheel gerund door vrijwilligers. Bestuur, commissies, suppoosten - alle taken worden verricht door mensen die zich belangeloos inzetten voor onderzoek en behoud van de cultuurhistorie van Giessenburg en Schelluinen. Een vrijwilligersorganisatie kan altijd extra menskracht gebruiken. Neem daarom gerust contact met ons op.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter vacature
Vice-voorzitter Teus van Dijk
Secretaris Jan van der Vliet
Penningmeester Lo Boer
Tweede secretaris Ad Krijgsman
Bestuurslid Ton van Tuijl
Bestuurslid Bertien Timmer - de Jong

Vrijwilligers

Suppoosten

In het museum zijn zo'n 20 suppoosten actief. Gemiddeld zijn elke woensdag- en zaterdagmiddag vier suppoosten aanwezig om belangstellenden en groepen bezoekers rond te leiden. Hierbij geven zij uitleg over de collectie en de lopende tentoonstelling.

Beheercommissie

De commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hele museale collectie. Indien nodig zorgt zij ook voor (professionele) restauratie. Daarnaast ontvangt en registreert de commissie gekregen goederen die volgens het aannamebeleid onderdeel gaan uitmaken van de vaste collectie van het museum.

Textielcommissie

Voor onderhoud en restauratie van textiel is een speciale commissie ingesteld. De textielcommissie ontvangt en registreert (linnen)goed dat aan het museum is gedoneerd en zorgt dat deze -indien nodig- hersteld, gewassen en gestreken kan worden tentoongesteld.

Automatiseringscommissie

De commissie archivering en automatisering heeft de belangrijke taak om de collectie van museum digitaal te archiveren en te ontsluiten. Neem alleen al de duizenden oude foto's, die momenteel al voor een groot deel ook digitaal zijn te zien.

Commissie interieurverzorging

Eenmaal per maand krijgt het museum een schoonmaakbeurt door een vaste ploeg vrijwilligers. Ook de theetuin wordt door de commissie keurig onderhouden

Tentoonstellingscommissie

De tentoonstellingscommissie richt zo'n drie à vier keer per jaar de tentoonstellingsruimte van het museum in met een boeiende tentoonstelling. De commissie zorgt niet alleen voor mooie presentaties, maar doen ook de nodige research en verzorgen de communicatie rondom een tentoonstelling bijvoorbeeld met een sprekend affiche.

PR commissie

De PR commissie is verantwoordelijk voor de publiciteit rondom de activiteiten van het museum. De commissie regelt persberichten voor de media, verzorgt de berichten voor op de website en de social media en zorgt voor een leuke stand op beurzen in de regio. Bovendien gaat de commissie over de sponsoring en de contacten met de Vrienden van Museum Het Reghthuys.

Museum Het Reghthuys

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg

Vacatures

Wij zoeken bestuursleden. Onze vereniging is op zoek naar een conservator en een bestuurslid PR en communicatie. Kom jij ons team versterken? Kijk hier voor meer informatie.

Openingstijden

woensdag- en zaterdagmiddag
13:30 uur tot 17:00 uur
groepen op afspraak

0184 65 28 72
bgg secretariaatgvgs@gmail.com

Museumstuk

De Alblasserwaard was een heerlijk terrein voor de landbouwmechanisatie. En dat zien we terug in ons museum. Toen boeren in andere gebieden in Nederland nog met de hand werkten, kwamen bij ons al de eerste machines. > Lees verder

Volg ons ook op Facebook

Fotobank

Honderden historische foto's van onze dorpen in de Fotobank. Het aantal groeit nog steeds! > Lees verder